KONSULTĀCIJU MEKLĒŠANA:

1.Meklēt konsultāciju pēc

skolotāja:

2.Meklēt konsultāciju pēc

priekšmeta:

3.Meklēt konsultāciju pēc

cita:

Rītdienas konsultācijas

Skolotājs Priekšmets Kabinets Diena Laiks
Fizika 133 Trešdiena 16:10
Pasaules vēsture 3107 Trešdiena 16:00
Bioloģija 132 Trešdiena 15:20
Fizika 134 Trešdiena 8:00
Ģeogrāfija 3116 Trešdiena 15:10
Latviešu valoda 3203 Trešdiena 14:30
Ramona Ķiesnere  Angļu valoda 3315 Trešdiena 07:45
Vaira Strazda  Bioloģija 143 Trešdiena 16:10
Mārtiņš Eglīte  Bioloģija 141 Trešdiena 07:45
Aigars Mihno  Fizika 136 Trešdiena 07:30
Santa Kazaka  Komerczinības 3106 Trešdiena 16:00
Jeļena Strumpe  Krievu valoda 125 Trešdiena 08:30
Jeļena Magdiča  Krievu valoda 3115 Trešdiena 07:45
Zigrīda Teivāne  Kulturoloģija 111 Trešdiena 08:30
Sandis Veldze  Ķīmija 144 Trešdiena 16:00
Dace Simsone  Latviešu valoda 3213 Trešdiena 15.10
Vija Sondore  Latviešu valoda 3204 Trešdiena 16.00
Anitra Eiklone  Latviešu valoda 3204 Trešdiena 08:30
Līga Rundāne  Latviešu valoda 3203 Trešdiena 16:00
Ansis Nudiens  Latvijas un pasaules vēsture 3106 Trešdiena 07:45
Santa Kazaka  Mājturība un tehnoloģijas 3106 Trešdiena 16:00
Aivars Ančupāns  Matemātika 126 Trešdiena 16:00
Lolita Žilvinska  Matemātika 141 Trešdiena 08:30
Vizbulīte Jubase  Matemātika 113 Trešdiena 07:45
Līga Plauča  Matemātika 111 Trešdiena 07:45
Inga Ozoliņa  Sports Sporta zāle Trešdiena 16:00
Antonija Aispure  Vācu valoda 3303 Trešdiena 07:45
Ināra Mežbārde  Vācu valoda 3216 Trešdiena 16:00
Ieva Drēviņa  Vizuālā māksla 3302 Trešdiena 07:45

ZIŅOJUMI

Ceturtdien 22. martā konsultācija nenotiks, ja ir jautājumi griezieties pie manis starpbrīžos

Andris Liepiņš

Otrdienās kārto sporta spēļu uzdevumus. Trešdienās kārto fizisko sagatavotību(apļa treniņi, fiz. testi)

Inga Ozoliņa